GAMIFICATION

Spelifiering (gamification) innebär att man använder spelmekanismer inom verksamheter som normalt inte hör samman med spelande. Adam Palmquist föreläser om hur spelifiering kan bidra till högre motivation och ökat lärande.

Idag arbetar Adam som process- och utvecklingsledare på motivationsbyrån Insert Coin AB. Han är även författare till Det spelifierade klassrummet, den första metodboken på svenska om gamification och lärande. 2019 gav Adam ut sin andra bok Det digitaliserade klassrummet utforskar digitaliseringens transformation av elevernas klassiska lärmiljö –klassrummet. Boken lyfter fram olika teorier om digitalisering samt olika klassrumsmetoder kopplade till dessa.

Boka Adam och öka din förståelse för hur motivationsdesign kan förbättra engagemang och produktivitet i din verksamhet. Organisationer över hela Skandinavien anlitar honom för hans kunskaper inom detta område.

ADAM PALMQUIST 
TALAR OM

  • Gamification
  • Digitalisering
  • Digital kompetens
  • Digital organisationsutveckling
  • Motivationsdesign
  • E-learning

Effekten av att boka Adam Palmquist

Effekten av utbildningen ger publiken förståelse för hur man kan använda olika former av motivationsdesign – främst gamification – för att motivera och engagera medarbetare, kunder, klienter eller elever.  

Adam Palmquist som talare

Adam har en medryckande och inspirerande talarstil som är retorisk, samhällsreflekterande och underhållande. Han får dessa kluriga och svårförståliga ämnen att framstå som enkla och lättfattliga. Samtidigt är han väldigt mån om att hans ämne inte blir banalt. Han kallar stilen serious infotainment.

Så arbetar Adam Palmquist

Talaren anpassar utbildningen efter beställarens behov och önskemål. Han tar kontakt med kunden före föreläsningstillfället och tar reda på dennes behov och frågeställningar.

Adam Palmquist erbjuder

Adam anpassar sitt föredrag efter beställarens behov och önskemål. Hans föreläsning är både utbildande och inspirerande – en form som han kallar serious infotainment. Föreläsningarna är, om kunden vill, interaktiva genom att deltagaren kontinuerligt får reflektera över materialet i grupp och/eller ensam med digital utrustning.

DET DIGITALISERADE KLASSRUMMET

Det digitaliserade klassrummet utforskar digitaliseringens transformation av elevernas klassiska lärmiljö – klassrummet. Boken lyfter fram olika teorier om digitalisering samt olika klassrumsmetoder kopplade till dessa. Tekniken ska inte omdana läraren och eleven.

DET SPELIFIERADE KLASSRUMMET

Adam släppte våren 2018 boken Det spelifierade klassrummet som är den första renodlade boken på svenska om spelifiering och lärande. Det spelifierade klassrummet går igenom olika teorier om hur människan motiveras och hur vi lär oss. Boken kopplar samman teorierna till en funktionell helhet. Spelifieringens verktyg speglas mot de svenska läroplanerna, och författaren visar hur de kan användas i olika lärande-situationer. Han beskriver också hur läraren kan använda spelifiering i sin formativa bedömning samt hur metoden effektivt kan användas för att stödja elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Adam har arbetat med verksamhetsutveckling inom lärande och skolutveckling.


Idag är han industridoktorand i informationsteknologi på Högskolan i Skövde. Hans forskning är ett samverkansprojekt mellan Högskolan och Insert Coin och berör hur gamification kan appliceras i olika kontexter för att öka engagemang och arbetsglädje. Insert Coin är ett av de ledande företagen i Europa inom Gamification.


Adam Palmquist ingår i dag i forskargruppen Smart Industry Sweden där hans forskning undersöker hur gamification kan förbättra företags onboarding och fortbildning. Adam har lång erfarenhet av att vidareutbilda och agera rådgivare inom motivationsarbete, ledarskap och klimatarbete.


Han har arbetat som spelutvecklare och konsult inom spelutveckling för pedagogiska spel i Skandinavien.
Adam är leg. lärare med fil.mag i flera ämnen. Han har studerat vid universitet i Sverige, Europa och USA.


Adam har en bakgrund inom utbildningsväsendet, museivärlden och den svenska spelbranschen. Han har arbetat som lärare och skolutvecklare på Magelungen Utveckling/Akademi Magelungen vars främsta uppgift är att hjälpa ungdomar med omfattande behov av särskilt stöd att klara skolan och få en god start på vuxenlivet. Adam har lång erfarenhet av att vidareutbilda lärare inom motivationsarbete, ledarskap och konflikthantering. 
Han är en flitig föreläsare i hela Skandinavien.

BakGrund

Urval av tidigare
beställare

LärVux

SAGT OM


”Föreläsningen belyste ett grundproblem i skolan idag – nämligen motivationen hos eleverna.”


”Adams föreläsning kring gamification och ungdomars motivation var kanon!”


”Vi uppskattade verkligen utbildningen och känner oss motiverade att använda de olika metoderna i vårt yrke.”

BOKA FÖRELÄSNING

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

© Copyright 2022 – Privatlivspolitik | Om cookies